Suomen elektronisen urheilun liitto eroaa kansainvälisestä elektronisen urheilun kattojärjestö IESF:stä

Suomen elektronisen urheilun liitto – SEUL ry on syyskokouksessaan 18.11.2023 päättänyt  erota elektronisen urheilun kansainvälisestä kattojärjestöstä, International Esports Federation IESF:stä.Äänestyksen perusteella selvin luvuin syntynyt päätös juontaa juurensa vuosia jatkuneisiin ja aiemmin julkisuudessakin käsiteltyihin IESF:n toimintaa ja arvopohjaa koskeviin näkemyseroihin, jotka ovat syventyneet erityisesti Venäjän hyökkäyssotaa seuranneena ajanjaksona.

IESF:stä eroaminen ei ole helppo tai yksinkertainen päätös. Punnitsimme ensin SEULin hallituksessa ja lopulta syyskokouksessa, millä hinnalla ja odotuksilla olemme valmiita pysymään juuri tällä kansainvälisen elektronisen urheilun foorumilla vaikuttamassa lajin kehitykseen. Valitettavasti IESF:n toimintakulttuurin ja arvopohjan vuosia jatkunut rapautuminen on johtanut luottamuspulaa ruokkivaan kierteeseen. Erityisesti Venäjän hyökkäyssotaa seuranneena ajanjaksona Suomen elektronisen urheilun liiton ja sen laajan jäsenistön näkökulmasta tilanne on muuttunut kestämättömäksi. SEUL ei ole valmis joustamaan toimintamme ytimessä olevista arvoista, vaikka se tarkoittaa yhden kansainvälisen oven sulkemista toistaiseksi.

Suomen elektronisen urheilun liiton puheenjohtaja Otto Takala

Kansainvälinen vaikuttamistyö jatkuu

Syyskokouksessa tehdystä eropäätöksestä huolimatta SEULin kansainvälinen vaikuttamistyö säilyy keskeisenä osana lajiliiton agendaa myös tulevaisuudessa. SEUL tiivistää yhteistyötään Euroopassa erityisesti European Esports Federationiin kuuluvien kansallisten elektronisen urheilun lajiliittojen kanssa ja on keskeisessä roolissa perustamisvaiheessa olevan Nordic Esports Federation toiminnan käynnistämisessä. SEULin hallitus selvittää myös vaihtoehtoisia tapoja vaikuttaa elektronisen urheilun toimialan kehitykseen globaalilla tasolla.

SEUL kantaa ensisijaista vastuuta elektronisen urheilun kehityksestä Suomen kansallisena lajiliittona ja Suomen Olympiakomitean jäsenenä. Syvennämme myös pohjoismaista ja eurooppalaista yhteistyötä ja edistämme siten arvopohjaltaan vahvaa ja eettistä elektronisen urheilun yhteisön kehittymistä. Päätös erota IESF:stä ei ole kansainvälisen työmme loppu vaan uusi alku, jonka seurauksena voimme kohdistaa rajalliset resurssimme kestävällä, rakentavalla ja tehokkaalla tavalla koko alan kehittämiseksi.

Suomen elektronisen urheilun liitto kiittää kaikkia kansallisia lajiliittoja, joiden kanssa se on vuosien ajan pyrkinyt kehittämään IESF:n toiminnasta kestävää. Vaikka SEULin ja IESF:n tiet eroavat toistaiseksi, työ muiden kumppanien kanssa yhteisen arvopohjan ja tavoitteiden edistämiseksi jatkuu. SEUL vahvistaa myös tukensa Ukrainan elektronisen urheilun kansalliselle lajiliitolle, joka on vaikeassa asemassa joutunut taistelemaan oikeuksiensa puolesta kansainvälisillä areenoilla.

Leave a Reply