Koska aloitit oman pelaamisen? Uusi ikäraja herättää keskustelua!

Ikäkysymys on jälleen noussut esille Suomessa. Meille se tuli tänään eteen SEUL:in päivityksen myötä kun he ottivat kantaa Pelikasvatuksen ikärajajoustoon. Siis asiaan mikä aiemmin on ollut ok, mutta jatkossa ei olisi ok. Me haluammekin nyt kysyä teiltä hyvät pelaajat, minkä ikäisenä aloit oman pelaamisen, ja mitä peliä pelasit? Esimerkiksi, jos pelaat enimmäkseen CS:GO peliä, minkäikäisenä aloitit?

Esimerkiksi CS:GO peli on ikärajaltaan asetettu 18- vuoden kohdalle tai 17- kansainvälisesti… Suomessa 16v…. eli uusien ohjeistusten mukaan alle 16-vuotiaat eivät enää saa pelata peliä esimerkiksi pelikerhoissa .. eikä esimerkiksi organisaatioiden akatemioissa (!!!!!).

Mutta kuinka tarkka tämä ohjeistus on?

Ensinnäkin mikä tämä KAVI on?

Kansallinen audiovisuaalinen arkisto (KAVA vuosina 2008–2013, Suomen elokuva-arkisto vuosina 1957–2007) ja Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus (MEKU vuosina 2012–2013, Valtion elokuvatarkastamo vuosina 1946–2011) yhdistyivät 1.1.2014 Kansalliseksi audiovisuaaliseksi instituutiksi.

KAVA (vuoteen 2007 Suomen elokuva-arkisto eli SEA) toi instituuttiin valtion elokuva-, televisio- ja radioarkiston, tehtäväkenttänään suomalaisen audiovisuaalisen kulttuurin säilyttäminen ja edistäminen. SEA perustettiin 1957 yksityisenä yhdistyksenä, ja jo seuraavana vuonna se liittyi elokuva-arkistojen kansainväliseen liittoon (FIAF). Vuonna 1979 SEAsta tuli valtion laitos, vuonna 1984 astui voimaan elokuvien talletuslaki, ja vuonna 2009 alkoi radio- ja tv-ohjelmien kattava arkistointi.

MEKUn tehtäviä ovat mediakasvatuksen edistäminen sekä kuvaohjelmien tarjoamisen valvonta. KAVIn mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkönä se toimii asiantuntijana lasten mediaympäristön kehityksessä, edistää alaan liittyvää tutkimusta, seuraa alan kansainvälistä kehitystä sekä tiedottaa lapsia ja mediaa koskevista asioista.

Ikärajajoustoa ei ole tarkoitettu käytettäväksi lapsiryhmissä

KAVI:n tulkintalinjaksi on vakiintunut, että ikärajajoustoa ei tule käyttää lapsiryhmissä. Tämä koskee kaikkea toimintaa, jonka osana kuvaohjelmia tarjotaan julkisesti. Ikärajajoustoa ei tule siten soveltaa esimerkiksi harrastustoiminnassa, kunnallisessa nuorisotyössä, järjestöissä, seurakunnissa, yritystoiminnassa tai vapaaehtoistoiminnassa edes vanhempien luvalla tai ammattikasvattajan läsnä ollessa.       

Jos lapsiryhmässä halutaan esittää kuvaohjelma, tulee kuvaohjelman ikärajan vastata kaikkien ryhmän lasten ikää. Kaikille sallittuja kuvaohjelmia voi esittää lapsiryhmissä.                 

Ikärajajoustosta säädetään kuvaohjelmalaissa

Kuvaohjelmalaissa (710/2011) säädetyn ikärajajoustosäännön mukaan kuvaohjelman (esimerkiksi elokuvan, tv-ohjelman tai digitaalisen pelin) voi julkisesti esittää enintään kolme vuotta ohjelmalle luokiteltua ikärajaa nuoremmalle silloin, kun lapsi on 18 vuotta täyttäneen seurassa. Ikärajasta 18 ei voida joustaa. Kuvaohjelmalaki on luonteeltaan lastensuojelulaki, ja sen tarkoituksena on säätää kuvaohjelmien tarjoamista koskevista rajoituksista lasten suojelemiseksi. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) valvoo kuvaohjelmalain noudattamista Suomessa. 

Ikärajat suojelevat lapsen kehitystä

Kuvaohjelmien ikärajojen tarkoitus on suojella lapsen kehitystä. Lapsen kyky ymmärtää kokemuksiaan kehittyy iän myötä. Tunne-elämän ja ajattelun kehittyminen auttaa lasta käsittelemään myös kokemuksia elokuvista, tv-ohjelmista ja digitaalisista peleistä. Tutkimusten perusteella tiedetään, että esimerkiksi voimakkaan väkivallan näkeminen kuvaohjelmissa voi haitata lapsen kehitystä. Haittoja voivat olla esimerkiksi nukahtamisvaikeudet, painajaisunet tai pelot. Haitallinen mediasisältö voi näkyä lapsen käyttäytymisessä myös lisääntyneenä levottomuutena tai aggressiivisuutena.        

Lähde: https://pelikasvatus.fi/ohje-ikarajajouston-soveltamisesta/

Mistä oikeasti on kyse?

Nyt on pakko meidän kommentoida, että “kukkahattutädit” ovat ottaneet hieman liian rajun työvälineen käyttöön, tietämättään mitä ovat tekemässä suomalaiselle eurheilulle ja sen mahdollisuuksille kansainvälisillä kentillä. Tämä voi käytännössä tarkoittaa sitä, että K16 pelit kuten CS:GO nousevat luokkaan, jota ei voida esittää julkisissa tapahtumissa, joissa on alle 16-vuotiaita samassa tilassa, ja kerho/valmennus/ryhmätoimintaan voi osallistua vain 16-vuotta täyttäneitä henkilöitä.

Suomen elektronisen urheilun liitto on Suomen Olympiakomitean varsinainen jäsen ja e-urheilu on tunnistettu urheiluksi sekä verottajan, että Puolustusvoimien urheilukoulun osalta. Huippu-urheilun rakenteiden näkökulmasta KAVI:n päätös rampauttaa Suomessa kehitetyn e-urheilijan polun, joka on yksi maailman edistyneimmistä. Ikärajaohjeistukseen perustuen mm. Olympiakomitean urheiluoppilaitostoimintaa e-urheilun osalta toteuttavat oppilaitokset joutuvat lopettamaan e-urheilun ympärille vuosia sitten kehittyneen huippu-urheilutoiminnan. 

Mielestämme KAVI:n uusi ohjeistus ikärajajouston soveltamisesta osoittaa, että viranomainen ei ymmärrä tai halua ymmärtää digitaalisen pelaamisen maailmaa, sen kulttuuria ja vaikutusta kaikkien pelaajien, myös nuorten, elämään. Kuvaohjelmalaki ei ole ajan tasalla, eikä se vastaa digitalisoituvan maailman ja nuorten digitaalisten harrastusten vaatimuksia. Aiemman laintulkinnan sisältämät ikärajajoustot ovat mahdollistaneet e-urheilun toimialan kehityksen, mutta uusi jyrkkä tulkinta uhkaa koko toimialaa.

Suomen elektronisen urheilun liiton hallitus

Olemme pyytäneet kommentit myös apulaisjohtaja, tulosaluepäällikkö Leo Pekkalalta sekä ylitarkastaja Erika Laurilta KAVI:sta.

Ps.

CS:GO pelin PC versiolla ei ole virallista PEGI luokitusta… joten Suomessakin asiaa on käsitelty viiimeksi 2016:

CS:GO on kuitenkin nuorten parissa suosittu peli eikä se ole sillä tavalla väkivaltainen, että sen käyttäminen nuorisotyössä olisi moraalisesti arveluttavaa. Tilanne oli kuitenkin se, että osa nuorisotyöntekijöistä tulkitsi CS:n vain täysi-ikäisille sopivaksi ja niiden, jotka pelin tulkitsivat K16-peliksi, olisi pitänyt maksaa kalliit lupamaksut. Verke ja KAVI kävivät keskustelua asiasta ja lopulta päädyttiin sellaiseen ratkaisuun, että Verke hakee kuvaohjelman esittäjän roolissa KAVIlta ikärajaluokitusta Counter-Strike: Global Offensiven PC-versiolle. Vuoden 2016 kesäkuussa päätös vihdoin KAVIlta tuli ja CS:GO:n PC-version suomalainen ikäraja on sen johdosta nykyään 16 vuotta. Monelle nuorelle tämä oli pienoinen shokki ja sainkin itse mm. sosiaalisessa mediassa selittää koko homman ydintä erilaisille ihmisille. Tapaus herätti jonkin verran hälyä jopa Suomen ulkopuolella. Ymmärrän oikein hyvin, että osaa nuorista tuo ikäraja kismitti, varsinkin jos se oma ikä sattui jäämään alle kuudentoista vuoden. https://www.verke.org/blogit/counter-strike-global-offensive-ja-ikarajan-metsastys/

SEUL kannanotto

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) eilen julkaisema uusi ohjeistus videopelien ikärajajouston noudattamisesta on otettu Suomen elektronisen urheilun liitossa vastaan järkytyksellä. Ikärajajoustolla tarkoitetaan sitä, että lapsen hyvin tunteva aikuinen kykenee tämän kanssa joustamaan pelien ja elokuvien virallisista ikärajoista.

Uuden ohjeistuksen mukaan videopelien ikärajajoustoa ei voi käyttää lapsiryhmissä. Tämän jyrkän ja yllättävän päätöksen seurauksena suurin osa lapsille suunnatusta e-urheilutoiminnasta on vaarassa joutua lakkautetuksi. Liiton mielestä uusi linjaus osoittaa, ettei viranomainen ymmärrä tai halua ymmärtää digitaalisen pelaamisen maailmaa, sen kulttuuria ja vaikutusta kaikkien pelaajien, myös nuorten, elämään. Kuvaohjelmalaki ei ole ajan tasalla. Liitto vaatii, että kuvaohjelmalaki uudistetaan nopealla aikataululla ja uusi ikärajaohjeistus palautetaan valmisteluun. Uudistuksessa on hyödynnettävä alan toimijoiden laajaa ammattiosaamista.

Liiton kannanotto on luettavissa kokonaisuudessaan täältä

Comments (1)

Leave a Reply