Eu esports

EU:n parlamentti hyväksyi äänestyksen esportsin ja videopelien tunnustamisesta ja rahoittamisesta Euroopassa

Taustasyy : Euroopan parlamentin kulttuuri- ja koulutusvaliokunta (CULT) hyväksyi yksimielisesti päätöslauselman, jossa ehdotetaan äänestystä siitä, pitäisikö Euroopan unionin kehittää pitkän aikavälin videopelistrategia vai ei. Tämä lainsäädäntö voi muuttaa perusteellisesti videopelien ja esports-teollisuuden tulevaisuutta mantereella.

CULT pyytää laajempaa Euroopan parlamenttia lisäämään videopelituotantojen määrää Euroopassa lisäämällä rahoitusta. Vuonna 2022 Luova Eurooppa -ohjelma myönsi 6 miljoonaa euroa videopelituotantojen rahoittamiseen, mutta CULT-valiokunnan mukaan tämä ei riittänyt.

Samoin CULT väitti, että Euroopan peliteollisuus kamppaili kroonisesti lahjakkuuspulan kanssa. He pitävät tätä erityisen ongelmallisena, koska peliteollisuus on riippuvainen innovaatioista. Lahjakkuuksien kehittämiseksi – sekä peliteollisuudelle että koko Euroopalle – päätöslauselmassa vaaditaan, että videopelejä olisi tutkittava opetusvälineenä.

Lisäksi päätöslauselmalla on kauaskantoisia vaikutuksia esports-teollisuuteen.

Esports on vuosien ajan kamppaillut sen kanssa, määritteleekö se itsensä urheiluksi vai ei. Päätöslauselmalla ratkaistaan maanosaa koskeva keskustelu – EU ei sääntele esportsia urheiluna. Parlamentin jäsenet viittaavat esportsin digitaaliseen osatekijään ja kustantajien taustalla olevaan kaupalliseen kiinnostukseen urheilusta erottavina tekijöinä. Tämä hyödyttää todennäköisesti IP-haltijoita, jotka säilyttävät paremman hallinnan esports-tuotteissaan kuin jos niitä hallinnoitaisiin kuten urheilua.

Tästä erosta huolimatta Euroopan esports-teollisuutta koskevat säännökset ovat edelleen tulossa. Päätöslauselmassa kehotetaan kehittämään kehys, jolla säännellään ammattipelaajien työllistymistä, vaaditaan uudentyyppisiä viisumeja ammattipelaajille ja jatketaan työtä dopingin ja sopupelien torjumiseksi.

Tämä EU:n ja Saudi-Arabian ~38 miljardin dollarin investointisuunnitelman ponnistus  osoittaa, että hallitukset ympäri maailmaa tunnustavat videopeliteollisuuden taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen arvon.

EU Parlamentti äänesti eilen

Euroopan parlamentti on antanut päätöslauselman, jossa tunnustetaan esports- ja videopeliteollisuuden arvo ja suositellaan pitkän aikavälin strategiaa alojen tukemiseksi ja rahoittamiseksi.

Euroopan unionin lainsäädäntöelin hyväksyi päätöslauselman valtavalla marginaalilla äänin 560 puolesta, 34 vastaan ja 16 tyhjää.

Euroopan parlamentin päätöslauselmassa tunnustetaan arvo, jonka esports ja videopeliteollisuus laajemmin tarjoavat taloudellisesti ja kulttuurisesti Euroopassa. Siinä kannatetaan sellaisen pitkän aikavälin eurooppalaisen videopelistrategian kehittämistä, jossa otetaan huomioon esports ja joka perustuu olemassa oleviin kansallisiin strategioihin.

Päätöslauselma itsessään ei ole sitova, mutta Euroopan komission – EU:n toimeenpanevan elimen – edustaja ilmaisi aikomuksensa ryhtyä toimiin parlamentin istuntokauden aikana.

EU:n lainsäätäjät päättävät nyt, mitä ja miten pannaan täytäntöön parlamentin päätöslauselma, joka muodostaa eu:n esportsia ja rahapelejä koskevan strategian jatkossa. Vaikka lainsäätäjät voivat vapaasti päättää, miten se pannaan täytäntöön, heillä on taipumus noudattaa parlamentin esittämiä ehdotuksia.

Päätöslauselman onnistunut hyväksyminen on suuri voitto Euroopan esports- ja peliteollisuudelle – sekä legitimiteetin että rahoituksen kannalta. Yritykset saavat todennäköisesti EU:n rahoitusta ja tukea, kun strategia on laadittu.

EU on aiemmin antanut vain vähän tukea kotimaiselle videopelituotannolle. Luova Eurooppa- ja Horisontti Eurooppa -ohjelmista oli saatavilla jonkin verran rahoitusta, mutta päätöslauselmassa itsessään arvosteltiin näitä nykyisiä rahoitustoimia riittämättömiksi.

Päätöslauselmatekstissä vahvistettiin EU:n kanta, jonka mukaan esports ja urheilu ovat eri aloja, mikä johtuu pääasiassa siitä, että esports-nimikkeitä omistavat yksityiset tahot, joilla on teollis- ja tekijänoikeuksia.

Siinä kuitenkin tunnustetaan esports- ja pelialan kaupallinen arvo ja kasvu- ja innovaatiopotentiaali. Tekstissä pyydetään komissiota laatimaan peruskirja, jolla edistetään eurooppalaisia arvoja esports-kilpailuissa, harkitaan Schengenin laajuisen esports-viisumin luomista ja mainostetaan esportsin etuja koulutukselle ja hyvinvoinnille.

Nepomuk Nothelfer, oikeustieteen tutkija, joka sai tehtäväkseen laatia esportsia koskevat raportit EU:lle, kertoi Esports Insiderille, että äänestys oli suuri askel eteenpäin – mutta täytäntöönpano oli toinen haaste. “Pelkästään päätöslauselma on jättimäinen tunnustus pelaamisesta ja esportsista”, Nothelfer sanoi.

“[Mutta] minusta tuntuu, että todellinen työ alkaa päätöslauselman jälkeen. Suurimman osan ajasta se on ennen päätöslauselmaa, koska nyt sinulla on suunnitelma ja voit toimia sen mukaan. Mutta esportsissa se on edelleen niin monimutkaista. … Minusta tuntuu, että vaiheet sen jälkeen kestävät kauan.”

Parlamentin laajuinen keskustelu ja äänestys käytiin sen jälkeen, kun EU:n kulttuuri- ja koulutusvaliokunta (CULT) hyväksyi elokuussa yksimielisesti parlamentin mietinnön aiheesta.

Päätöslauselmaa puolusti Laurence Farreng, Renew Europe -ryhmän ranskalainen Euroopan parlamentin jäsen.


Hoitoa lemmikille kellonajasta riippumatta

Pohjoisen Suomen alueella on nyt ensimmäistä kertaa tarjolla sairaalatasoista hoitoa lemmikkieläimille kellonajasta riippumatta, vuoden kaikkina päivinä. Uudistuneen Pohjois-Suomen Eläinsairaalan (entinen Eläinsairaala Evidensia Oulu) laajennetut tilat on remontoitu varta vasten moderniin eläinsairaalatoimintaan sopiviksi, ja ne otetaan virallisesti käyttöön maanantaina 29.7. Eläinsairaala palvelee potilaita koko pohjoisen Suomen alueelta

Uudistettu Espoon eläinsairaala palvelee 24h

Lemmikeillä on nyt mahdollisuus ympärivuorokautiseen sairaalahoitoon myös Espoossa. Uudistunut Espoon Eläinsairaala on tänään aloittanut päivystystoiminnan Suomenojalla, osoitteessa Kurjenkellontie 14. Uudistuneen eläinsairaalan yhteydessä toimii myös Euroopan ensimmäinen urheilukoirien hoitoon erikoistunut klinikka.

Leave a Reply