Vapaa-ajan ja työn raja hämärtyy

Taakse ovat pitkälti jääneet ne ajat, kun voitiin sanoa selvästi, että työaika on 7-16 tai vastaavaa. Viimeiset pari vuosikymmentä ovat tuoneet sellaisia teknisiä kehitysaskeleita, jotka ovat muuttaneet arkeamme aivan uuteen suuntaan, jopa siinä mittakaavassa, että myös työn ja vapaa-ajan rajat ovt hämärtyneet. Lisääntynyt etätyö ja uudet alat digitaalisilla alustoilla ovat tuoneet hybridimäisen työelämän arkeemme. Voimme tehdä töitä silloin kuin tarvitsee, eikä enää täysin kuten aiemmin toimistotunteina.

Aikuisilla tämä näkyy nimenomaan siinä, että työpaikka ja – aika ovat muuttuneet niin, että harrastuksille löytyy aikaa muutenkin kuin vain iltaisin töiden jälkeen, sillä monesti työtehtävät eivät ole kelloon sidottuja, joskin mahdollisesti aikatauluihin – tämä kaikki tulee myös vaatimaan entistä enemmän jokaiselta työelämässä toimivalta. Se, kuinka saa oman aikataulunsa toimimaaan töiden ja vapaa-ajan kanssa, on se sitten vaikka elokuvia ja pelaamista tai maratoneja, mutta kuitenkin työt tehden omassa aikataulussa, ei välttämättä tule kaikille onnistumaan.

Vapaa-aika ja lomat

Koska työstä on tullut entistä digitaalisempaa ja esimerkiksi eurheilussa työn ja harrastamisen raja on näkymätön, on entistä tärkeämpää myös ymmärtää vapaa-ajan merkitys palautumisessa. Siksi työsopimuksiin kuuluu loma-ajat, jolloin työntekijät pääsevät irti arjen tehtävistä. Nykyään työt voivat seurata myös vapaa-ajalle ja jopa lomamatkoille, joten on tärkeätä osata pitää vapaata silloin kun se on mahdollista.

Itsestään huolehtiminen on tärkeätä, ja tulevaisuudessa entistä tärkeämpää, että henkilö itse osaa ja ymmärtää työn ja vapaan eron. Eurheilussa liian moni ammattilainen on palanut loppuun juuri siksi, että ei ole osannut erottaa työtä vapaa-ajasta, tai sitä, että muiden pelien pelaaminen kuin se, mistä maksetaan, ei välttämättä ole tarpeeksi eroa työhön. Vapaa-ajalle olisi tärkeää kehittä jotain aivan muuta, kuin mitä tekee työkseen.

Kehitä itseäsi

Pelaaminen ja eurheilun parissa toimiminen saattavat kuulostaa nopeasti helpolta työltä, mutta aivan kuten kaikki muutkin työt, sisältää se sekä niitä kivoja, että niitä arkisia vaiheita. Jokainen työ ja ammatti on yhdistelmä, ja jo siksi on myös hyvä yrittää kehittää itseään työn ulkopuolellakin. Itsensä kehittäminen voi lähteä siitä, että pyrkii tutkimaan omaa itseään ja sitä millainen on. Sen jälkeen on parempi miettiä, millaisesi kenties haluaa tulla, ja mitä osa-alueita tulee kehittää. Ovatko kehityskohteet fyysisiä vai psyykkisiä, vai ihan tietoihin tai taitoihin liittyviä.

Yksi iso osa tulevaisuutta on myös jo edellä kerrottu oman ajanhallitseminen – miten osaa antaa itselle aikaa, mutta saa tehtyä myös kaikki mitä pitää tehdä. Henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin saavuttamisen ei tarvitse olla hankalaa. Joskus voit saada pelkillä pienillä teoilla pysyviä vaikutuksia

Ole aktiivinen

Aktiivisuus on tärkeä lähtökohta kaikessa – niin omassa työssä, opiskelussa kuin suhtautumisessa tulevaisuuteen. Vältä passivoitumista. Verkostoitumalla toisten ihmisten kanssa ja omalla osaamisella toisten auttaminen voivat tuoda juuri niitä tarvitsemiasi asioita tulevaisuudellesi – on se sitten kotimaassa tai josssain päin maailmaa. Tulevaisuudessa työn ja vapaa-ajan raja-aidat ovat todennäköisesti entistä hämärämpiä ja on entistä tärkeämpää tietää, mitä itseltä haluaa, ja tulevaisuudeltaan.

Verkostojen merkitystä ei voi liikaa painottaa. Oli kyse sitten yrityselämästä tai henkilökohtaisesta elämästä. Monesti ne myös tukevat toisiaan ja kulkevat käsi kädessä. Verkostoja voit luoda monellakin tapaa. Pidä yllä suhteita ystäviin ja tuttuihin sekä tapaa uusia ihmisiä erilaisissa tapahtumissa.

Etätyö lisääntyy

Suomalaiset olivat jo ennen koronaa hyvin edustettuina eurooppalaisissa etätyömittareissa, joten viimeiset pari vuotta ja niiden tuoma etätyön lisääntyminen eivät olleet täällä niin suuri asia – mutta sillä on merkityksenä nimenomaan sitä kautta, että meidän tulee oppia toimimaan etätöissä siten, että osaamme lopettaa työt ajoissa ja pitää huolta itsestämme. Tämä on hyvä oppia mahdollisuuksien mukaan jo opiskeluaikoin, jotta sitten työelämässä ei etätyöstä tule vain sohvalla istuskelemista.

Leave a Reply